Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:

Dariusz Baran – Prezes Zarządu
Beata Kulewska – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Celina Frydel –Burdyna - Wiceprezes Rady
Andrzej Stawicki – Sekretarz Rady
Piotr Białowąs – Członek Rady